Menu Zamknij

Słówka wieczorne – Wielki Post 2021

W czasie Wielkiego Postu słówka będą skupione wokół tekstów czytań biblijnych z liturgii dnia. W tym okresie liturgicznym, który przygotowuje nas do Paschy i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Kościół proponuje nam Słowo ku nawróceniu. Czytania są tak dobrane, aby nas poprowadzić drogą pokuty ku odnowie życia, ku wolności poprzez wyzwolenie z naszych grzechów. Uczynki pokutne: post, modlitwa i jałmużna mają nas przygotować i otworzyć na działanie łaski. Przemiana bowiem, jest zawsze dziełem Boga w nas. Co tydzień będę publikował aktualne tematy słówek. Ufam, że każdy wybierze jakieś słowo dla siebie. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy jest Słowo Chrystusa. Zapraszam zatem na 15 minut słowa, codziennie o godz. 21.00. Zachęcam do wcześniejszego zapoznania się z liturgią słowa danego dnia. Nie zawsze będę przypominał je w całości.

Zamiast kolejnego serialu z Netflixa, wybierz słówko ze wspólnotą Effatha. 😉

Ksiądz Bosko swoim wychowankom codziennie po modlitwach wieczornych mówił kilka słów na dobranoc. Chciał, aby chłopcy szli spać z jakąś budującą myślą w sercu. Ten zwyczaj przyjął się również w naszej wspólnocie Effatha, od marca tego roku, w formie komentarza do liturgii słowa danego dnia. Wraz z całą wspólnotą zapraszam Państwa do uczestnictwa w tej wieczornej refleksji. Niech to słówko będzie też krótką, codzienną katechezą dla dorosłych, której bardzo brakuje w Kościele. Zapraszamy na słówka wszystkich chętnych, nie tylko członków wspólnoty Effatha. 🙂

Co zatem trzeba zrobić, aby jej wysłuchać? Wystarczy kliknąć LINK na naszej stronie. Jeśli posiadają państwo aktywne konto firmy Microsoft, nastąpi automatyczne przekierowanie do aplikacji Skype. Natomiast ci, którzy takiego konta nie mają, mogą dołączyć do spotkania za pomocą przeglądarki internetowej: Microsoft Edge lub Google Chrome. Na słówku będziemy się spotykać codziennie o godz. 21.00 i potrwa ono około 20 minut. Po słówku wspólnie pomodlimy się, odmawiając kompletę. Teksty brewiarzowe można znaleźć w aplikacji na Androida: Brewiarz lub Pismo Święte. Jest też aplikacja na komputer z systemem Windows 10 – Pismo Święte, albo można skorzystać ze strony www.brewiarz.pl.

Dzień Na jaki temat?
niedziela Czy Pan Bóg chce, abyśmy byli kuszeni?
poniedziałek Katedra świętego Piotra.
wtorek Słowo, które wychodzi, ale też i wraca.
środa Wola Boża i fatum.
czwartek Dlaczego prosić Pana Boga, skoro On i tak wszystko wie?
piątek Większa sprawiedliwość i pojednanie.
sobota Doskonałość tak, ale na miarę miłości.

Słówka wieczorne 8.02 – 13.02: Dzieje początków. Sezon 9

Dziewiąty sezon słówek będzie refleksją nad prehistorią biblijną, czyli początkowymi rozdziałami Księgi Rodzaju, która jest treścią pierwszego czytania codziennej liturgii słowa. Tekst ten ma szczególny charakter. Jest tak zwanym mitem wyjaśniającym. W opowiadaniach o tym, jak było “na początku”,  każdy z nas może odnaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania o Boga, świat i człowieka. W tekście tym nie tyle chodzi o relację o tym “jak to było”, ile raczej, o wyjaśnienie podstawowych prawd o Bogu, świecie i człowieku oraz relacji, jakie zachodzą między nimi.

Wypowiedzi księdza powinny w tym tygodniu ulec radykalnemu skróceniu do maksymalnie 15 minut. Zaczynamy punktualnie o 21. 😉

Zamiast kolejnego serialu z Netflixa, wybierz słówko we wspólnocie Effatha. 😉

Ksiądz Bosko swoim wychowankom codziennie po modlitwach wieczornych mówił kilka słów na dobranoc. Chciał, aby chłopcy szli spać z jakąś budującą myślą w sercu. Ten zwyczaj przyjął się również w naszej wspólnocie Effatha, od marca tego roku, w formie komentarza do liturgii słowa danego dnia. Wraz z całą wspólnotą zapraszam Państwa do uczestnictwa w tej wieczornej refleksji. Niech to słówko będzie też krótką, codzienną katechezą dla dorosłych, której bardzo brakuje w Kościele. Zapraszamy na słówka wszystkich chętnych, nie tylko członków wspólnoty Effatha. 🙂

Co zatem trzeba zrobić, aby jej wysłuchać? Wystarczy kliknąć LINK na naszej stronie. Jeśli posiadają państwo aktywne konto firmy Microsoft, nastąpi automatyczne przekierowanie do aplikacji Skype. Natomiast ci, którzy takiego konta nie mają, mogą dołączyć do spotkania za pomocą przeglądarki internetowej: Microsoft Edge lub Google Chrome. Na słówku będziemy się spotykać codziennie o godz. 21.00 i potrwa ono około 20 minut. Po słówku wspólnie pomodlimy się, odmawiając kompletę. Teksty brewiarzowe można znaleźć w aplikacji na Androida: Brewiarz lub Pismo Święte. Jest też aplikacja na komputer z systemem Windows 10 – Pismo Święte, albo można skorzystać ze strony www.brewiarz.pl.

Słówka wieczorne, 11– 16 stycznia. Sezon 5 – Relacje są ważne

Ten cykl słówek będzie poświęcony budowaniu relacji z innymi ludźmi w naszym życiu. Wbrew temu, co się często uważa, nie relacje są najważniejsze. O tym dlaczego tak jest i jak je tworzyć będzie kolejny, piąty sezon słówek. Zamiast kolejnego serialu z  Netflixa, wybierz słówko we wspólnocie Effatha. 😉

Ksiądz Bosko swoim wychowankom codziennie po modlitwach wieczornych mówił kilka słów na dobranoc. Chciał, aby chłopcy szli spać z jakąś budującą myślą w sercu. Ten zwyczaj przyjął się również w naszej wspólnocie Effatha, od marca tego roku, w formie komentarza do liturgii słowa danego dnia. Teraz,  w czasie Adwentu, wraz z całą wspólnotą zapraszam Państwa do uczestnictwa w tej wieczornej refleksji. Niech to słówko będzie też krótką, codzienną katechezą dla dorosłych, której bardzo brakuje w Kościele. Zapraszamy na słówka wszystkich chętnych, nie tylko członków wspólnoty Effatha. 🙂

Co zatem trzeba zrobić, aby jej wysłuchać? Wystarczy kliknąć LINK na naszej stronie. Jeśli posiadają państwo aktywne konto firmy Microsoft, nastąpi automatyczne przekierowanie do aplikacji Skype. Natomiast ci, którzy takiego konta nie mają, mogą dołączyć do spotkania za pomocą przeglądarki internetowej: Microsoft Edge lub Google Chrome. Na słówku będziemy się spotykać codziennie o godz. 21.00 i potrwa ono około 20 minut. Po słówku wspólnie pomodlimy się, odmawiając kompletę. Teksty brewiarzowe można znaleźć w aplikacji na Androida: Brewiarz lub Pismo Święte. Jest też aplikacja na komputer z Windows 10 – Pismo Święte, albo wprost na stronie www.brewiarz.pl.

Data Dzień Na jaki temat?
10.01 niedziela Łaska chrztu świętego – pomoc w walce duchowej.
11.01 poniedziałek Zanim Cię spotkam – jestem. Relacje są wtórne.
12.01 wtorek Zjednoczenie nie jest prezentem, ale zadaniem.
13.01 środa Róbcie razem różne rzeczy.
14.01 czwartek Pokusa izolacji.
15.01 piątek Wybacz mi. Ja Ci wybaczam.
16.01 sobota Nieusuwalna samotność.

Słówka wieczorne, 4 – 10 stycznia – Sezon 4 – Wychowanie

Ksiądz Bosko swoim wychowankom codziennie po modlitwach wieczornych mówił kilka słów na dobranoc. Chciał, aby chłopcy szli spać z jakąś budującą myślą w sercu. Ten zwyczaj przyjął się również w naszej wspólnocie Effatha, od marca tego roku, w formie komentarza do liturgii słowa danego dnia. Teraz,  w czasie Adwentu, wraz z całą wspólnotą zapraszam Państwa do uczestnictwa w tej wieczornej refleksji. Niech to słówko będzie też krótką, codzienną katechezą dla dorosłych, której ostatnio bardzo brakuje w Kościele. Zapraszamy na słówka wszystkich chętnych, nie tylko członków wspólnoty Effatha. 🙂

Co zatem trzeba zrobić, aby jej wysłuchać? Wystarczy kliknąć LINK na naszej stronie. Jeśli posiadają państwo aktywne konto firmy Microsoft, nastąpi automatyczne przekierowanie do aplikacji Skype. Natomiast ci, którzy takiego konta nie mają, mogą dołączyć do spotkania za pomocą przeglądarki internetowej: Microsoft Edge lub Google Chrome. Na słówku będziemy się spotykać codziennie o godz. 21.00 i potrwa ono około 15 minut.

Instrukcja korzystania w przypadku, gdy są problemy z przeglądarką: KLIKNIJ.

Oto tematy słówek na najbliższy tydzień:

Klinika chorób duchowych według Ewagriusza z Pontu

Zaczynamy następny rok formacji, w którym po meandrach własnego serca będzie nas prowadził mnich-pisarz Ewagriusz z Pontu (345-399). Jego nauka o ośmiu duchach zła odcisnęła głębokie piętno na duchowości chrześcijańskiego wschodu i zachodu. Wnikliwe obserwacje, które poczynił są po dziś dzień aktualne i wielu ludziom pomogły w pracy wewnętrznej na drodze zjednoczenia z Bogiem. Dzięki uprzejmości ks. Jana Smoły z parafii w Przysietnicy, możemy się posłużyć obszernym opracowaniem, które przygotował dla Wspólnot Katolickich “Ludzie z Zboisk”. Rozmawiałem z nim osobiście. Wyraził zgodę, abyśmy z tych materiałów skorzystali. Niestety nie miał już dostępnej formy książkowej, ale przesłał cały tekst, który stopniowo będę publikował na naszej stronie. Poniżej zamieszczam notę, którą umieścił na okładce swej książki. Niech będzie dobrą zapowiedzią tego, co Pan Bóg dla nas przygotował na rozpoczynający się rok formacji w naszej wspólnocie.

Kościół dokładnie rozeznał choroby sfery duchowej człowieka, opisał je, ukazał symptomy, czyli zewnętrzne przejawy, i zaproponował sposób leczenia ich. Nie byty to działania przypadkowe, nieprzemyślane, lecz podejmowane w ramach solidnie zbudowanego systemu. W czasach Ojców Pustyni (od IV w. po Chr.) nastąpił rozkwit takiej posługi, a jej kontynuację znajdujemy w klasztorach, diecezjach, a nawet w parafiach. […] Ojciec Pustyni Ewagriusz z Pontu, który żyt pod koniec IV wieku w osadzie mniszej w Celach na pustyni egipskiej, prowadził razem ze swoimi uczniami swoistą „klinikę chorób duchowych”. Opisał osiem podstawowych chorób sfery duchowej naszej osobowości: obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedia, próżna chwała i pycha. Następnie pokazał zewnętrzne przejawy każdej z nich oraz zalecił sposób leczenia. […] Chora dusza ludzka potrzebuje uzdrowienia oraz przywrócenia na nowo jej piękna, poprzez proces uwolnienia od zła, który dokonuje się w walce duchowej. […] Być może odnosimy wrażenie, że pierwsi mnisi pochodzący z III i IV wieku ucieleśniają duchowość obcą współczesnemu człowiekowi. Jednakże kiedy przysłuchamy się dokładniej ich słowom, odkryjemy ich zadziwiającą aktualność. Mnisi czerpią bowiem z własnego doświadczenia pracy nad sobą, ukazując drogę do doskonałości i zjednoczenia z Bogiem. […] Trzeba zatem podjąć walkę z demonami, atakując je nieustannie, w rytmie oddechu, Słowem Bożym, które przepędza negatywne myśli i napełnia duszę Duchem Jezusa Chrystusa.

ks. Jan Smoła