Menu Zamknij

Słówka wieczorne – Przyjdź Duchu Święty!

Najbliższe słówka wieczorne będą dalszym przygotowaniem do przeżycia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, która zakończy okres zmartwychwstania. Ostatnie rekolekcje online zapewne rozbudziły w wielu pragnienie poznania Ducha Świętego i doświadczenia Jego mocy i obecności. I to jest piękny owoc tego czasu! W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół napełniony został Duchem Świętym, który udziela nam swoich darów – charyzmatów, abyśmy nimi służyli sobie wzajemnie we wspólnocie. Sądzę, że dobrze będzie jeśli przyjrzymy się tej tajemnicy nieco głębiej. Kościół katolicki, jak wyznajemy w Credo, jest: jeden, święty, powszechny i apostolski. Wszystkie te przymioty są jednocześnie darem i zadaniem. Duch Święty jest źródłem jedności, świętości, powszechności Kościoła. Jest też tym, który wysyła nas z misją, abyśmy zapraszali do wspólnoty tych, którzy są daleko. Temu służy Nowa Ewangelizacja, która jest głoszeniem Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, abyśmy wszyscy stali się Bożą rodziną ku chwale Boga Ojca.

Pan Jezus powiedział do Nikodema, kiedy ten przyszedł do Niego w nocy:

“Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”. J 3, 8

Kiedy się tak spokojnie zastanowić, to słowa, które zapisał ewangelista Jan, nie napawają optymizmem. No bo jak tu rozpoznać Ducha, kiedy nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża? A co dopiero, kiedy chcielibyśmy doświadczyć Jego obecności? Ten sam Jan jednak zachęca w jednym ze swoich listów:

“Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie”. J 4,1

Staje więc przed nami trudne zadanie rozeznawania. Świetnie się składa, że w tym roku razem z Ewagriuszem z Pontu i ojcami pustyni przyglądamy się własnemu sercu i natchnieniom, które do nas przychodzą. Myślę, że słówka przybliżające nam Osobę Ducha Świętego, Jego dary, charyzmaty i owoce, będą trafnym dopełnieniem całego roku naszej formacji. W najbliższym czasie umieszczę na stronie tematy słówek na poszczególne dni. Gdyby ktoś otrzymał jakieś dobre natchnienie co do tematów, będę wdzięczny jeśli podzielili się nim z niżej podpisanym.

W samą wigilię Zesłania Ducha Świętego będziemy uczestniczyć w czuwaniu modlitewnym w kościele sióstr benedyktynek. Myślę, że słówka poświęcone właśnie Duchowi Świętemu, przyczynią się do lepszego przygotowania naszych umysłów i serc do tego wydarzenia.

Przypominam, że słówka będą w poniedziałki i środy o godz. 21.00 przez Skype.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich, zapraszam i zachęcam, abyśmy prosili o dary Ducha. Kto wie, może i w Staniątkach mocniej powieje… 😉

Tematy słówek

21.04 – Kim jest Duch Święty i jak działa?

26.04 – Pisma, które On natchnął.

28.04 – Tradycja, której zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła.

3.05 – Nauczycielski Urząd Kościoła, któremu On asystuje.

5.05 – Liturgia sakramentalna, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii z Chrystusem.

10.05 – Modlitwa, w której wstawia się za nami.

12.05 – Charyzmaty i urzędy, które budują Kościół.

17.05 – Znaki życia apostolskiego i misyjnego.

19.05 – Świadectwo świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia.

Tematy słówek zostały ułożone na podstawie tekstu Katechizmu Kościoła Katolickiego.

ks. Tomasz Łach sdb