Menu Zamknij

Duchu Święty, przyjdź!

Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. (Rz 8, 22-27)

Zapraszam na dzisiejszą modlitwę o dary Ducha Świętego o godzinie 19.00. Proszę o punktualne przybycie, czyli najlepiej 5 minut wcześniej. 😉
Jutro będzie dzień wspólnoty, czyli dopełnienie dzisiejsze modlitwy. Rozpoczniemy go niedzielną eucharystią w naszym kościele, po której wyjedziemy do Szczyrzyca.

Modlitwa do Ducha Świętego św. Jana Pawła II

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

Przybliżony program dnia wspólnoty

9.00 Eucharystia u nas w kościele

10.15 wyjazd do Szczyrzyca, dojazd we własnym zakresie do parkingu przed sanktuarium, toaleta i przygotowanie do wyjścia

ok. 11.15 wyjście na spacer, idziemy grupą, nie wyczynowo, lecz raczej rodzinnie i rekreacyjnie

około. 13.30 (14.00) wspólny posiłek przy grilu i ognisku (każdy zabiera prowiant dla siebie), gry i zabawy dla dzieci na pobliskiej łące

około 15.00 odśpiewamy litanię Litanię do Matki Bożej

po 16.00 powrót do Staniątek

Będzie możliwość zwiedzania klasztoru, dla chętnych, podzielimy się na grupy. Prosiłem, żeby “trasa wycieczkowa” trwała około pół godziny. Dobro dzieci na pierwszym miejscu. 😉

Zapraszam do zaangażowanego uczestnictwa.

ks. Tomasz